شرکت یاتاقان بوش

شرکت یاتاقان بوش

اين شرکت با استفاده از کادر مجرب و آزمايشگاه های مجهز و خطوط توليدی اتوماتيک، انواع ياتاقان، بوش و تراست واشر را تحت ليسانس شرکت ميبای اتريش توليد می نمايد، بخش الکتروپليتينگ اين شرکت که برای ايجاد لايه های نهايی بر روی ياتاقان های توليدی به کار گرفته می شود يکی از مدرنترين و جديدترين خطوط توليدی است و در حال حاضر امکان طراحی و ايجاد خطوط توليد ياتاقان، بوش، تراست و الکتروپليتينگ در شرکت وجود دارد. در حال حاضر اين شرکت بزرگترين تامين کننده شرکتهای خودروساز داخلی (OE) و بازار قطعات يدگی (AM) و همچنين صادر کننده محصول در منطقه خاورميانه مي باشد.»
شرکت ياتاقان بوش ايران متعلق به گروه فرزانگان فارس، در سال 1376 در زمينی به مساحت 30000 متر مربع واقع در تاکستان قزوين با هدف تامين بخشی از نيازهای صنعت خودرو کشور تاسيس گرديد.
همکاران تجاری ما

همکاران تجاری ما