شرکت شتابکار

شرکت شتابکار


شرکت شتابکار فعاليت خود را در صنعت خودروسازی کشور با نام چدن نشکن در سال 1362 درسازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسانيد.در سال 1375 فعاليت خودرا با نام ساپکو آغاز نمود و در سال 1376 با تصويب مجمع عمومی فوق العاده به شرکت شتابکار تغيير نام داد.شرکت شتابکار در سال 1390 به بخش خصوصی واگذار گرديد و تحت نظارت هلدينگ فرزانگان فارس نيکو قرار گرفته است
شرکت شتابکار از سال 1362 تاکنون در زمينه توليد قعات برای خودرو سازهای بزرگ کشور مشغول به فعاليت می باشد.

محصولات فعلی شامل :
مجموعه شاتون و پيستون E محصولات فعلی شامل : مجموعه جعبه فرمان پژو ،شير هلدروليک پژو،قطعات اصلی فرمان پژو،مجموعه پلوس 405 و سمند و 206و....
همکاران تجاری ما

همکاران تجاری ما