فرزانگان انرژي پارس

فرزانگان انرژي پارس

شرکت فرزانگان انرژی پارس به عنوان کارفرما قصد دارد پالايشگاه ميعانات گازی فرزانگان را با ظرفيت طراحی 40.000 بشکه در روز در سواحل خليج فارس ايران در منطقه ی عسلويه (تقريباً 270 کيلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر) احداث نمايد.
همکاران تجاری ما

همکاران تجاری ما